2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  COMMERCIAL LAW
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) COMMERCIAL LAW Code 16234010
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Private, Procedural and Financial Law
Coordinator
GIRGADO PERANDONES, PABLO
MORA ALARCÓN, LUIS MIGUEL
E-mail luis.mora@urv.cat
Lecturers
MORA ALARCÓN, LUIS MIGUEL
Web
General description NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.