2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
15 22.5 37.5
Supòsits pràctics/ estudi de casos
B5
B6
C4
30 45 75
Presentacions / exposicions
B6
C4
7.5 11 18.5
Sessió Magistral
B6
C4
15 0 15
Atenció personalitzada
A5
B5
B6
C4
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat