2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions, etc.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Quinzenalment, cada grup constituït a l'inici de curs haurà de lliurar els exercicis i preguntes treballats a classe sobre un tema en concret.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Quinzenalment, cada grup haurà de lliurar la ressolució d'un cas pràctic. Es realitza a classe. Prèviament el grup ha de dominar els continguts d'aquell tema.
Presentacions / exposicions Setmalment, un grup exposarà una sèrie d'articles seleccionats sobre el tema de la setmana.
Sessió Magistral La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat i a través dels dubtes que plantegin els estudiants que prèviament a assistir a la sessió hauran d'haver llegit el temari corresponent.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets