2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1 EL MARC DE LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

1.1. Concepte d’estratègia
1.2. Nivells i procés de l'estratègia
1.3. Concepte de negoci
1.4. Objectius estratègics: visió i missió

TEMA 2 ANÀLISI INTERNA DE L’EMPRESA

2.1. Objectius i finalitats de l’anàlisi interna
2.2. La cadena de valor
2.3. Anàlisi de recursos i capacitats
2.4. Avaluació estratègica dels recursos i capacitats

TEMA 3 ANÀLISI EXTERNA DE L’EMPRESA

3.1. Conceptualització de l’entorn
3.2. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.3. Els grups estratègics
3.4. Estratègies de defensa i d’atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA COMPETITIVA

4.1. Tipologies d’estratègies competitives genèriques i avantatge competitiu
4.2. Avantatge competitiu en costos i en diferenciació
4.3. L’ampliació de l’avantatge competitiu: el rellotge de l’estratègia
4.4. La innovació de valor i els oceans blaus

TEMA 5 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA CORPORATIVA

5.1. Estratègies d’expansió i diversificació
5.2. Gestió d’empreses diversificades: Matrius de gestió de la cartera de negocis
5.3. Estratègies de cooperació i d’internacionalització
5.4. Estratègies tecnològiques i de gestió de la innovació