2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1 FONAMENTS DE L’ESTRATÈGIA 1.1. Concepte d’estratègia
1.2. Nivells i procés de l'estratègia
1.3. Objectius estratègics: visió i missió
1.4. La creació de valor i la RSC: Ètica, gènere i diversitat
1.5. El concepte de negoci i de UEN

TEMA 2 ANÀLISI ESTRATÈGICA INTERNA 2.1. Objectius i finalitats de l’anàlisi interna
2.2. La cadena de valor
2.3. Anàlisi de recursos i capacitats
2.4. Gestió del coneixement i aprenentatge organitzatiu: capital intel·lectual i capital emocional
TEMA 3 ANÀLISI ESTRATÈGICA EXTERNA 3.1. Conceptualització de l’entorn
3.2. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.3. Els grups estratègics
3.4. Estratègies de defensa i d’atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 4.1. Tipologies d’estratègies competitives genèriques i avantatge competitiu
4.2. Avantatge competitiu en costos i en diferenciació
4.3. L’ampliació de l’avantatge competitiu: el rellotge de l’estratègia
4.4. Model de negoci: La innovació de valor i els oceans blaus
4.5. Estratègies d’expansió i diversificació
4.6. Estratègies de cooperació i internacionalització