2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1 FONAMENTS DE L’ESTRATÈGIA

1.1. Concepte d’estratègia
1.2. Concepte de negoci: Esquema d’Abell
1.3. Objectius estratègics: visió, missió i creació de valorTEMA 2 ANÀLISI ESTRATÈGICA INTERNA 2.1. La cadena de valor
2.2. Anàlisi i gestió de recursos i capacitats
2.3. Avaluació estratègica dels recursos i capacitats: Criteris de Barney

TEMA 3 ANÀLISI ESTRATÈGICA EXTERNA 3.1. Anàlisi del grau de concentració / fragmentació de la indústria
3.2. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.3. L’excedent de productivitat global (EPG)
3.4. Estratègies de defensa i atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA COMPETITIVA I DE CREIXEMENT 4.1. Estratègies competitives: Costos (efecte experiència), diferenciació i rellotge estratègic
4.2. Models de negoci, innovació de valor i oceans blaus
4.3. Estratègies d’expansió i diversificació: La matriu BCG