2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MANAGEMENT
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 FONAMENTS DE L’ESTRATÈGIA

1.1. Concepte d’estratègia
1.2. Concepte de negoci: Esquema d’Abell
1.3. Objectius estratègics: visió, missió i creació de valorTEMA 2 ANÀLISI ESTRATÈGICA INTERNA 2.1. La cadena de valor
2.2. Anàlisi i gestió de recursos i capacitats
2.3. Avaluació estratègica dels recursos i capacitats: Criteris de Barney

TEMA 3 ANÀLISI ESTRATÈGICA EXTERNA 3.1. Anàlisi del grau de concentració / fragmentació de la indústria
3.2. Anàlisi de l’estructura de la indústria: les forces competitives de Porter
3.3. L’excedent de productivitat global (EPG)
3.4. Estratègies de defensa i atac

TEMA 4 FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA COMPETITIVA I DE CREIXEMENT 4.1. Estratègies competitives: Costos (efecte experiència), diferenciació i rellotge estratègic
4.2. Models de negoci, innovació de valor i oceans blaus
4.3. Estratègies d’expansió i diversificació: La matriu BCG