2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  BUSINESS DECISION TECHNIQUES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, avaluació, resultats d'aprenentatge, continguts, metodologies i planificació
Lecture Explicació teòrica per part del professor de les principals tècniques de decisió empresarial que forma part del programa de l'assignatura
Problem solving, classroom exercises Realització a l'aula de pràctiques i exercicis que descriguin situacions que afronten les empreses quant a l'adopció de decisions
Personal tuition Resolució de dubtes i problemes relacionats amb l'assignatura de forma personalizatzada