2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT Code 16234115
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
PLANELL TOLOS, RAQUEL
PÀMIES PALLISÉ, MARIA DEL MAR
E-mail raquel.planell@urv.cat
Lecturers
PLANELL TOLOS, RAQUEL
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: Les classes teòriques es realitzaran de forma virtual i s’aprofitaran les classes presencials per a reforçar els conceptes teòrics més complexos, per a realitzar activitats pràctiques i fer seguiment dels treballs d’avaluació continuada.
  • Avaluació: No hi haurà canvis en la metodologia d’avaluació i els treballs d’avaluació continuada es presentaran a classe presencialment.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà presencialment a classe o per videoconferència o altres mitjans electrònics.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.