2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Continguts
Tema Subtema
1. La direcció de màrqueting a l’empresa a. La funció del màrqueting a l’empresa
b. Organització funcional del màrqueting
c. Relació entre el màrqueting i les vendes
d. Activitats de màrqueting a l’empresa
2. La informació i les decisions de màrqueting a. La informació i el risc en les decisions
b. El sistema d’informació de màrqueting
c. La estimació de la demanda
3. La gestió del producte i la marca a. Concepte i dimensions del producte
b. La línia de productes
c. Decisions sobre la marca
d. Altres atributs del producte
e. El cicle de vida del producte
f. La innovació i la renovació de productes
4. La gestió dels serveis a. Naturalesa i classificació dels serveis
b. Estratègies de màrqueting per a empreses de serveis
c. Els serveis afegits al producte
5. La política de preus i marges a. Conceptes de preus i marges
b. Fixació de preus
c. Estratègies de preus en el llançament del producte
d. Estratègies de variació de preus
6. Els canals de distribució a. Operativitat en els canals de distribució
b. Elecció de canals de distribució
c. La direcció i el poder en el canal
d. El sistema comercial i la distribució
e. Tendències en la distribució del futur
7. Retailing i logística a. Conceptes de retailing
b. Gestió del retailing
c. El marxandatge
d. La logística orientada al màrqueting
e. La logística i el servei al client
f. Estructura de distribució logística
8. La comunicació integrada de màrqueting a. El mix de comunicació
b. La promoció de vendes
c. El màrqueting directe i l’e-comerce
d. Les relacions públiques
e. Principis de la publicitat
f. Disseny i desenvolupament de campanyes publicitàries
9. La direcció de vendes a. Avantatges i inconvenients de la venda personal
b. Tipologies d’organització de vendes
c. Característiques de la força de vendes
d. Gestió de la força de vendes