2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 0 2
Sessió Magistral
A5
B3
C3
C4
35 53 88
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B3
12 8 20
Atenció personalitzada
1 0 1
Presentacions / exposicions
A5
B3
C3
C4
8 12 20
 
Proves objectives de tipus test
A5
C3
2 17 19
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat