2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es farà la presentació de l'assignatura
Lecture Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Presentations / expositions Exposició oral del treball (prèvia presentació escrita).
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.