2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Es farà la presentació de l'assignatura
Sesión magistral Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral del treball (prèvia presentació escrita).
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.