2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es farà la presentació de l'assignatura
Lecture Explicació dels conceptes teòrics de l’assignatura. També es donaran pautes per a la realització dels treballs d’avaluació continuada.
Problem solving, exercises in the classroom Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Personal attention Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.
Presentations / oral communications Exposició oral del/s treball/s (prèvia presentació escrita).