2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS Code 16234116
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Third 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
AVILES PEREZ, PABLO JAVIER
RABASSA FIGUERAS, MARIA NOEMÍ
E-mail pablojavier.aviles@urv.cat
Lecturers
AVILES PEREZ, PABLO JAVIER
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa e naquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent: 

  • DOCÈNCIA: Aquesta assignatura combina la presencialitat i la virtualitat en un percentatge encara per determinar. En començar el curs, el calendari amb totes les activitats docents previstes estarà disponible al campus virtual (Moodle) de l’assignatura.
  • AVALUACIÓ: Es seguiran els criteris o percentatges d'avaluació amb les adaptacions pertinents en el cas de no presencialitat.
  • ATENCiÓ PERSONALITZADA: S’atendrà els estudiants en tutoria individualitzada i/o grupal per tal de resoldre possibles dubtes, consultes i altres qüestions relacionades amb l'assignatura. La tutoria podrà ser presencial i/o virtual prèvia cita amb el professor.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

L’assignatura Investigació de Mercats dóna a conèixer els procediments i instruments per a la investigació comercial relacionada en les decisions que s’han de prendre en l’àmbit del màrqueting. El seu contingut s’encamina a obtenir una visió general del procés d'investigació de mercats, i pretén donar a conèixer la utilitat de la investigació de màrqueting, el seu context i els límits del seu ús. Es presentaran les principals tècniques d’investigació que s’utilitzen: en què consisteixen, quan cal utilitzar-les i també els seus avantatges i inconvenients respecte a la resta de tècniques. L’assignatura es durà a terme des d’una perspectiva d’usuari de la investigació, és a dir, com utilitzar la investigació en cada situació per prendre les millors decisions operatives i estratègiques de màrqueting.

L’assignatura es durà a terme des d’una perspectiva d’usuari de la investigació, és a dir, com utilitzar la investigació en cada situació per prendre les millors decisions operatives i estratègiques de màrqueting.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.