2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
Sap dissenyar una investigació de mercats
Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus objectius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 B6 Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa