2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Fonaments de la investigació comercial

1.1. Necessitats d’informació per a la gestió de Màrqueting
1.2. Fonts i sistemes d’informació de màrqueting
1.3. Organització de la investigació comercial
1.4. Formulació d’una investigació comercial
1.5. Limitacions de la investigació comercial

TEMA 2. La investigació qualitativa

2.1. Factors a considerar de la investigació qualitativa
2.2. Tècniques d’investigació qualitativa
2.3. Entrevista en profunditat
2.4. Grups de discussió
2.5. Interpretació dels resultats i presa de decisions
2.6. Innovacions metodològiques
TEMA 3. La investigació quantitativa

3.1. Factors a considerar de la investigació quantitativa
3.2. Disseny estudis quantitatius
3.3. Decisió i característiques de la mostra
3.4. Selecció de la mostra i treball de camp
TEMA 4. Tècniques d’investigació quantitativa

4.1. Tipologies d’enquestes.
4.2. Disseny del qüestionari. Escales i Codificació.
4.3. L’observació i l’experimentació
4.5. Els panells i òmnibus
4.6. Innovacions metodològiques
TEMA 5. Anàlisis bàsica de dades
5.1. Pla d’anàlisi i elaboració d’informes
5.2. Anàlisi descriptiva
5.3. El procés de tabulació
5.4. Representacions gràfiques

TEMA 6. Aplicacions de la investigació comercial

6.1. Test de producte/concepte
6.2. L’estimació de la demanda de mercat
6.2. Anàlisi de la imatge de la marca
6.3. La segmentació de mercats
6.4. Mapes de posicionament
6.5. Efectivitat publicitària
6.6. La Satisfacció i fidelitat dels clients
6.7. Analítica bàsica Web
6.7. La informació a les xarxes socials