2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
C3
11 15 26
Sessió Magistral
B2
29 47 76
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
6 0 6
Debats
B6
3 0 3
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C3
5 8 13
Presentacions / exposicions
B6
C4
2 16 18
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B2
C3
3 0 3
Proves objectives de tipus test
C3
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat