2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
   Personalized attention
Description
La utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets seran al despatx del professor sempre després de finalitzar les sessions, en el cas que no es pugui assistir es pot concertar dia i hora amb el professor.