2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE GESTIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) COMPTABILITAT DE GESTIÓ Codi 16234117
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Quart 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
Adreça electrònica claudia.caubet@urv.cat
Professors/es
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
Web http://http://www.urv.cat
Informació rellevant
LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

 En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent.:

  • DOCÈNCIA: En les classes presencials es reforçaran els conceptes teòrics més complexos, i es duran a terme les activitats pràctiques així com les sessions de treball per a l'elaboració dels dos treballs en grup. Així doncs les classes purament teòriques es faran a distància.
  • AVALUACIÓ: L'avaluació és la que figura a la guia docent. En cas que els treballs en grup no es puguin presentar oral a classe, cada grup haurà de fer una presentació virtual a través de l'eina que en el seu moment es consideri més oportuna.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà a través d'eines virtuals o per videoconferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta comptabilitat persegueix la determinació del resultat intern a partir de la consideració dels diferents tipos de costos.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent