2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MANAGEMENT ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) MANAGEMENT ACCOUNTING Code 16234117
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Fourth 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
GINIEIS IRIBARREN, MATÍAS CARLOS
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
E-mail claudia.caubet@urv.cat
Lecturers
CAUBET ESPUNY, CLAUDIA
Web http://http://www.urv.cat
Relevant information
LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

 En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent.:

  • DOCÈNCIA: En les classes presencials es reforçaran els conceptes teòrics més complexos, i es duran a terme les activitats pràctiques així com les sessions de treball per a l'elaboració dels dos treballs en grup. Així doncs les classes purament teòriques es faran a distància.
  • AVALUACIÓ: L'avaluació és la que figura a la guia docent. En cas que els treballs en grup no es puguin presentar oral a classe, cada grup haurà de fer una presentació virtual a través de l'eina que en el seu moment es consideri més oportuna.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà a través d'eines virtuals o per videoconferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta comptabilitat persegueix la determinació del resultat intern a partir de la consideració dels diferents tipos de costos.

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.