2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  MANAGEMENT ACCOUNTING
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la presa de decisions.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce written texts that are appropriate to the communicative situation