2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MANAGEMENT ACCOUNTING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura. Explicació del sistema de treball, metodologia, criteris d'avaluació. Creació de grups de treball, etc.
Lecture Aquestes sessions pretenen exposar els continguts de l’assignatura a partir de relacionar les explicacions entre les diferents sessions, emfatitzar les idees i conceptes principals de cada tema amb llur relació posterior, aportar exemples que seran solucionats un cop l’alumne els hagi treballat.

Les sessions magistrals seran desenvolupades a la classe amb presentacions fetes amb power point.

Aquestes classes sempre acabaran amb un torn obert de preguntes sobre els temes desenvolupats. Cas de no haver preguntes per part dels alumnes, serà el professor que farà preguntes als estudiants per copsar el grau d’atenció mantingut durant l’explicació.
Personal tuition Els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.