2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MANAGEMENT ACCOUNTING
   Personalized attention
Description
Proves pràctiques: En la realització de les proves pràctiques a classe, cada grup tindrà dret a realitzar una pregunta sobre el desenvolupament de la mateixa. A banda, els estudiants disposaran d'hores de consulta de l'assignatura, que es realitzaran al despatx concertant hora prèviament per correu electrònic.