2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE GESTIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A2
Hi haurà dues proves objectives de tipus test i teòrico-pràctiques. La primera es farà al llarg del quatrimestre (15%), i la segona a la data fixada per l'examen de la primera convocatòria (50%) 65%
Proves pràctiques
A2
B5
C4
Les proves pràctiques seran realitzades en grups de quatre persones a classe a partir d'un text lliurat pel professor i on estaran especificats els inputs i outputs a utilitzar i a entregar.

L'alumne disposarà de la solució un cop acabat el temps de realització. Aquestes proves no són revisables, però l'alumne podrà fer comentaris, com a grup, mitjançant el correu electrònic.
35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
A les proves d'avaluació no es poden fer servir mòbils, tablets, portàtils i similars. La primera convocatòria és per avaluació continuada. La nota sorgeix de les proves pràctiques i les proves objectives de tipus test amb els percentatges especificats. La nota mínima de la segona prova tipus test amb la data fixada com a examen de primera convocatòria ha de ser un 3,5. La segona convocatòria constarà d'una prova objectiva de tipus test que representarà el 100% de la nota final d'aquesta convocatòria