2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  COMPTABILITAT DE GESTIÓ
   Fonts d'informació
Bàsica AECA, El marco de la contabilidad de gestión, Última edición disponible, Madrid
Álvarez-Dardet, M.C.; Guitiérrez Hidalgo, F. (Coords)., Contabilidad de gestión. Cálculo de costes, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Fullana, C. y Paredes, J.L., Manual de contabilidad de costes, Última edición disponible, Delta (Madrid)
Mallo, C.; Jiménez Montañés, M.A., Contabilidad de Costes, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Monclús Guitart, R.; Vidal Blasco, M.A., Lliçons de comptabilitat de costos, Última edición disponible, Publicacions URV (URV-Arola-Cossetània). Tarragona
Sáez Torrecilla, A; Fernández Fernández, A;Gutierrez Díaz, G., Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. Vol. 1 y 2, Última edición disponible, McGraw-Hill (Madrid)

Complementària Álvarez-Dardet, M.C.; Guitiérrez Hidalgo, F. (Coords)., Contabilidad de gestión. Profundización en el cálculo del coste y proceso de planificación y control, Última edición disponible, Pirámide (Madrid)
Blanco Ibarra,F., Contabilidad de Costes y Análisis de Gestión para las decisiones estratégicas (Teoría y ejercicios resueltos), Última edición disponible, Deusto (Bilbao)
Rocafort Nicolau, A, Contabilidad de costes, fundamentos y ejercicios resueltos, Última edición disponible, Bresca (Barcelona)
Rodríguez González, R. et al., Contabilidad de costes y de gestión: supuestos prácticos, Última edición disponible, McGraw-Hill (Madrid)