2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) MÀRQUETING INTERNACIONAL Codi 16234201
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BARRULLAS BONET, JUDIT
PAPAOIKONOMOU , ELENI
Adreça electrònica eleni.papaoikonomou@urv.cat
judit.barrullas@urv.cat
Professors/es
PAPAOIKONOMOU , ELENI
BARRULLAS BONET, JUDIT
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA:En les classes presencials es reforçaran els conceptes teòrics més complexos, i es duran a terme les activitats pràctiques així com les sessions de treball per a l'elaboració dels dos treballs en grup. Així doncs les classes purament teòriques es faran a distància.
  • AVALUACIÓ:L'avaluació és la que figura a la guia docent. En cas que els treballs en grup no es puguin presentar oral a classe, cada grup haurà de fer una presentació virtual a través de l'eina que en el seu moment es consideri més oportuna.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà a través d'eines virtuals o per videoconferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura introdueix als estudiants els diversos aspectes de la comercialització internacional amb l'objectiu principal de desenvolupar habilitats en la identificació, anàlisi i solució dels problemes trobats en les teories de màrqueting internacional i la pràctica del màrqueting internacional a Espanya i a l'estranger.

Es discutiran els principals reptes estratègics per a la comercialització internacional, juntament amb les qüestions específiques de la internacionalització en el mix de màrqueting. En aquest mòdul, utilitzarem exemples de màrqueting d'èxit internacional, així com investigarem per què algunes estratègies de màrqueting internacional han funcionat tan bé a la pràctica. A més, també es posarà de relleu una sèrie de temes candents per als venedors internacionals, com el repte de la comercialització de productes i serveis en mercats emergents o l'impacte dels avenços tecnològics en la comercialització internacional.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs (Reus: Menció en Comerç Internacional / Menció en Màrqueting)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent