2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en l’expansió internacional.
Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa.
Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric