2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
BLOC I. CONCEPTES BÀSICS DEL MÀRQUETING INTERNACIONAL
TEMA 1. Introducció al Màrqueting Internacional.
1.1. El mercat global
1.2. Dimensions del mercat global
1.3. Concepte de competitivitat internacional
1.4. Màrqueting global versus màrqueting internacional
1.5. La importància del màrqueting internacional

BLOC II. MÀRQUETING ESTRATÈGIC INTERNACIONAL
TEMA 2. Anàlisi del macro-entorn internacional.
2.1. L'entorn econòmic
2.2. L'entorn cultural i social
2.3. L'entorn polític i legal
2.4. Informació i tecnologia
TEMA 3. Segmentació i posicionament en el mercat internacional
3.1. Segmentació del mercat global
3.2. Definició del públic objectiu global
3.3. Posicionament global del producte
UNITAT 4. Dimensions internacionals del comportament del consumidor 4.1. Introducció a la presa de decisions del consumidor
4.2. Analitzar i influir en els comportaments dels consumidors
4.3. Els individus i les famílies que influeixen
4.4. Les influències culturals i interculturals
4.5. El comportament dels consumidors internacionals
TEMA 5. La selecció de mercats i les estratègies d'internacionalització 5.1. Les característiques dels mercats
5.2. Anàlisi de les oportunitats en el mercat internacional
5.3. Criteris per a la selecció de mercats
5.4. Decisions de localització i la cadena de valor
5.5. Estratègies per a la penetració i expansió en el mercat internacional
TEMA 6. Màrqueting internacional en mercats emergents 6.1. Mercats emergents
6.2. Reptes i oportunitats
6.3. Anàlisi d'oportunitats en mercats emergents

BLOC III. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING MIX EN MERCATS INTERNACIONALS

TEMA 7. El desenvolupament de productes i serveis per al mercat global
7.1. Conceptes bàsics
7.2. Marques globals
7.3. Disseny del producte global
7.4. Nivells de saturació del producte en mercats globals
7.5. Nous productes en el màrqueting internacional
7.6. Màrqueting de serveis en l'àmbit internacional
TEMA 8. Sistemes de distribució internacional 8.1. Objectius i restriccions de canals
8.2. Factors que defineixen la selecció de canals de distribució
8.3. Estructura dels canals de distribució
8.4. Innovació de canals internacionals
8.5. Estratègia de canals per a la penetració en nous mercats
TEMA 9. Estratègies de promoció en el mercat internacional 9.1. El procés de comunicació: Single country versus Multicountry
9.2. Estratègies de promoció internacional
9.3. Publicitat global
9.4. Mitjana planning i anàlisi
9.5. Gestió de força de vendes
9.6. Altres formes de promoció en el mercat internacional
TEMA 10. La fixació de preus en el mercat global 10.1. Estratègies de fixació de preus globals
10.2. Assignació de preus per transferència
10.3. Influències de l'entorn sobre fixació de preus
10.4. Factors interns empresarials

TEMA 11. Gestió i control del pla de Màrqueting Internacional 11.1. Lideratge i organització
11.2. Mètodes formals de control
11.3. Avaluació de rendiment
11.4. L'auditoria del màrqueting global