2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del mòdul
Presentació de l'estructura i les unitats del mòdul
Presentació de l'avaluació que es porta a terme i dels objectius d'aprenentatge del curs
Sessió Magistral Explicació dels continguts.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aplicació a l'aula dels coneixements teòrics, presentacions d'estudis de casos, resolució de problemes, anàlisi i debats relacionats amb els continguts del mòdul.
Presentacions / exposicions Presentació escrita dels treballs i exposició oral
Atenció personalitzada Temps d'ensenyament personal dedicat als estudiants per resoldre qualsevol dubte o problema.