2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  ECONOMÍA INTERNACIONAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i presentar els continguts de l’assignatura, la bibliografia i els mètodes d'avaluació.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura i plantejament de qüestions i situacions a tractar amb l'anàlisi exposada.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Els alumnes estudiaran, a partir de bibliografia específica, l'experiència d'alguns països que han sofert crisi de balança de pagaments.
Atención personalizada Ressolució de dubtes que tingui l'alumne.