2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut