2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. Mercats Internacionals i la Llei: una introducció
1.1. Les transaccions internacionals
1.2. Els operadors en les transaccions internacionals
1.3. La nova lex mercatoria
1.4. Definició i fonts
1.5. Aplicació de les institucions
1.6. La resolució de conflictes. Arbitratge Internacional

TEMA 2. Operadors internacionals del mercat 2.1. Definició
2.2. Les empreses multinacionals i grups d'empreses
2.3. Les organitzacions internacionals de negocis: PE, CPE
2.4. Tipus de col.laboració empresarial: AEMA, joint ventures, etc

TEMA 3. Operacions internacionals del mercat I 3.1. Comerç electrònic
3.2. Els contractes subjectes als termes i condicions
3.3. La compravenda internacional
3.4. Els Incoterms

TEMA 4. Operacions internacionals del mercat II 4.1. Contractes de transport internacional de mercaderies
4.1.1. Tipus de transport internacional
4.1.2. Fonts normatives dels contractes internacionals de transport
4.2. Els contractes d'asegurança de transport internacional de mercaderies

TEMA 5. Instruments negociables i financers 5.1. Finançament internacional
5.2. Mitjans de pagament internacionals
5.3. Crèdit documentari
5.4. Garanties bancàries i cartes de crèdit standby
TEMA 6. La propietat industrial i intellectual
6.1. Propietat Intel lectual
6.2. La protecció internacional de patents i marques
6.3. Llicències internacionals
TEMA 7. Dret del Treball a la Unió Europea
7.1. La lliure circulació de treballadors
7.2. L'estratègia europea d'ocupació
7.3. Les directives de la UE sobre la reestructuració i en la igualtat de tracte en l'ocupació
7.4. El tractament de la immigració laboral a la UE
7.5. Els interlocutors socials a escala de la UE: informació, consulta i negociació sobre les regles d'ocupació

TEMA 8. Llei d'Ocupació en les normes internacionals
8.1. Principis i normes de l'Organització Internacional del Treball i l'ocupació dels treballadors migrants
8.2. Els reglaments de les Nacions Unides i el Consell d'Europa sobre l'ocupació
8.3. Els instruments internacionals subscrits per Espanya en l'ocupació i la immigració
8.4. Els sindicats en l'àmbit internacional: els objectius i accions en matèria d'ocupació i la immigració