2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Mercats Internacionals i la Llei: una introducció
1.1. Les transaccions internacionals
1.2. Els operadors en les transaccions internacionals
1.3. La nova lex mercatoria
1.4. Definició i fonts
1.5. Aplicació de les institucions
1.6. La resolució de conflictes. Arbitratge Internacional

TEMA 2. Operadors internacionals del mercat 2.1. Definició
2.2. Les empreses multinacionals i grups d'empreses
2.3. Les organitzacions internacionals de negocis: PE, CPE
2.4. Tipus de col.laboració empresarial: AEMA, joint ventures, etc

TEMA 3. Operacions internacionals del mercat I 3.1. El Dret de contractes
3.2. Comerç electrònic
3.3. Els contractes subjectes als termes i condicions
3.4. La compravenda internacional
3.5. Els Incoterms

TEMA 4. Operacions internacionals del mercat II 4.1. Contractes de transport internacional de mercaderies
4.2. Transport marítim
4.3. Transport terrestre per carretera
4.4. Transport terrestre per ferrocarril
4.5. Transport aeri
TEMA 5. Operacions internacionals del mercat III
5.1. Els contractes d'asegurança del transport internacional de mercaderies
5.2. Les assegurances terrestres
5.3. El segur marítim
5.4. Les assegurances aèries
TEMA 6. Instruments negociables i financers 6.1. Finançament internacional
6.2. Mitjans de pagament internacionals
6.3. Crèdit documentari
6.4. Garanties bancàries i cartes de crèdit standby
TEMA 7. Les regles del mercat: Llibertat de competència
7.1. Dret de la Competència Europeu
7.1.1. Pràctiques colusorias
7.1.2. Abús de posició de domini
7.1.3. Concentracions econòmiques
7.1.4. Ajudes estatals
7.2. Sistema disciplinari
7.3. La competència deslleial
TEMA 8. La propietat industrial i intel·lectual 8.1. Propietat Intel lectual
8.2. Les invencions industrials
8.3. Els signes distintius
8.4. La protecció internacional de la propietat industrial intel·lectual