2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
1 0 1
Sessió Magistral
A2
48 50 98
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B6
C1
10 4 14
Presentacions / exposicions
A2
B6
C1
2 30 32
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B6
2 0 2
Proves pràctiques
B6
C1
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat