2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL DESIGN
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura organitzativa d’empreses i institucions.
Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes interns de gestió.
Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.
 A7 Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de disseny organitzatiu i de gestió interna de les empreses actuals, i dissenya actuacions que proporcionen solucions adequades a la seva realitat.
És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions en l’àmbit del disseny organitzatiu.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts