2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  DISSENY ORGANITZATIU
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Comprèn i sap aplicar els conceptes i instruments per analitzar i dissenyar l’estructura organitzativa d’empreses i institucions.
Entén el funcionament de les organitzacions actuals i en sap identificar i resoldre els problemes interns de gestió.
Proposa actuacions de gestió interna de l’estructura organitzativa de l’empresa des d’una perspectiva global de l’alta direcció, interrelacionant totes les seves parts i components.
 A7 Analitza adequadament casos d’empreses i els problemes de disseny organitzatiu i de gestió interna de les empreses actuals, i dissenya actuacions que proporcionen solucions adequades a la seva realitat.
És capaç de cercar, analitzar i interpretar informació per a la presa de decisions en l’àmbit del disseny organitzatiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric