2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DISEÑO ORGANIZATIVO
   Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. Elements bàsics de disseny de l’organització 1.1. L’empresa com a coalició de participants
1.2 Concepte, definicions, classificació i elements de les organitzacions
1.3. L’organització com a sistema obert
1.4. Organitzacions mecàniques i orgàniques
TEMA 2. Paràmetres de disseny organitzatiu 2.1. Concepte i components de l’estructura organitzativa
2.2. Els paràmetres de disseny segons Mintzberg
2.3. La diferenciació de tasques
2.4. Disseny dels llocs de treball
2.5. Interdependència de tasques
2.6. Integració de tasques: departamentalització i organigrames
2.7. Concepte de procés. El mapa de processos
2.8. Mecanismes de coordinació
2.9. Autoritat, jerarquia, àmbit de control i òrgans staff
2.10. Centralització i descentralització
TEMA 3. Factors de contingència 3.1. Fins i objectius
3.2. L’adaptació a l’entorn
3.3. Relacions entre estratègia i estructura
3.4. El imperatiu de la tecnologia
3.5. La repercussió de la grandària de l’organització
3.6. L’evolució de les organitzacions: el cicle de vida
3.7. Cultura, poder i lideratge a l’organització
TEMA 4. Tipus de dissenys organitzatius 4.1. Les configuracions estructurals de Mintzberg
4.2. L’organització per processos i de tipus horitzontal
4.3. L’organització en xarxa: trèvol i federal
4.4. L’organització virtual: hipertext i hipertrèvol
TEMA 5. El canvi a l’organització 5.1. Concepte de canvi o de desenvolupament organitzacional: Tipus, models i resistències
5.2. Grups i equips de treball
5.3. La reenginyeria de processos
5.4. La teoria de recursos i capacitats: el factor humà a l’organització
5.5. Responsabilitat corporativa i intel•ligència social
5.6. La gestió del coneixement i el big data: la teoria de l’organització que aprèn