2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DISSENY ORGANITZATIU
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B3
30 10 40
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B3
C4
13 16 29
Pràctiques a través de TIC
B3
C4
5 40 45
Presentacions / exposicions
C4
8 2 10
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
B3
2 18 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat