2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL DESIGN
   Personalized attention
Description

El professor atendrà personalment a l'alumnat que així ho sol.liciti. També es respondrà als correus electrònics que s'enviin a la bústia del professor, en un màxim de 48 hores.