2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DISSENY ORGANITZATIU
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
B3
C4
Es proposaran 5 activitats d’avaluació continuada. Cadascuna de les activitats inclourà un exercici pràctic, la resolució d’algun supòsit o cas, el debat teòric d’un concepte, l’ús actiu d’Internet per tal de cercar informació relacionada amb la matèria treballada, l’anàlisi o debat d’algun aspecte de la nova economia que guardi relació amb el contingut de l’assignatura, etc.

Es fixarà un termini màxim de lliurament per a cada exercici i se n’hauran de presentar mínim 4 per tal d’obtenir puntuació.
50%
Proves objectives de preguntes curtes
B3
Examen de contingut teòric 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La qualificació final de l'assignatura en primera convocatòria s'obtindrà realitzant el lliurament de 5 activitats pràctiques al llarg del curs (50% de la nota). A més, es farà un exàmen teòric (l'altre 50% de la nota).

A la segona convocatòria, la qualificació final s'obtindrà de la nota que resulti ser la més alta entre les dos situacions següents:

a) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (100% de la nota).

b) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (amb una ponderació del 50%) i la nota de les activitats d'avaluació continua realitzades en 1a convocatòria (amb una ponderació del 50%).