2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  e-MARKETING
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) e-MARKETING Code 16234211
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
GENÉ ALBESA, JAUME
E-mail jaume.gene@urv.cat
Lecturers
GENÉ ALBESA, JAUME
Web http://www.jaumegene.com
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta / híbrida, l'adaptació es faria de la següent manera:

  • Docència: Els conceptes més bàsics i / o teòrics aniran introduint a les sessions virtuals per destinar les sessions presencials els conceptes més complexos i pràctics.
  • Avaluació: L'avaluació es mantindrà igual com està en la guia docent.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs (Reus: Menció en Màrqueting)
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.