2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  e-MARKETING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Per fer entendre el comcepte d'estudi
Lecture Per explicar la teoria que figura en el programa
IT-based practicals in computer rooms Per realitzar un lloc web que estigui plenament operatiu amb els requeriments que determini el professor
Personal attention En el moment que sigui requerida per l'alumne