2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  e-MARKETING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A5
B3
C4
1r parcial temes 1-4 3 punts
Examen final tot el temari 5 punts
80%
Practical tests
C2
Lloc web operatiu. Obligatori treure els 2 punts. 20%
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts