2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  e-MÀRQUETING
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
B3
C4
1r parcial temes 1-4 3 punts
Examen final tot el temari 5 punts
80%
Proves pràctiques
C2
Lloc web operatiu. Obligatori treure els 2 punts. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts