2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  e-MÀRQUETING
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
B3
C4
1r parcial. 2 punts


Examen final tot el temari. 3 punts
50%
Proves pràctiques
C2
Lloc web operatiu. 2. punts. La prova té un caràcter integral i és OBLIGATORI. Tota la informació necessària sobre el lloc web es comunicarà amb antelació suficient.

Treball a presentar. 2 punts. Sobre la estrategia de lloc web seguint l'index que proporcionarà el professor.
40%
Altres  

Participació a classe

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts