2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  e-MARKETING
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A5
B3
C4
1r parcial. 2 punts


Examen final tot el temari. 3 punts
50%
Pruebas prácticas
C2
Lloc web operatiu. 2. punts. La prova té un caràcter integral i és OBLIGATORI. Tota la informació necessària sobre el lloc web es comunicarà amb antelació suficient.

Treball a presentar. 2 punts. Sobre la estrategia de lloc web seguint l'index que proporcionarà el professor.
40%
Otros  

Participació a classe

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts