2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS Codi 16234212
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BARRULLAS BONET, JUDIT
Adreça electrònica judit.barrullas@urv.cat
Professors/es
BARRULLAS BONET, JUDIT
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA:En les classes presencials es reforçaran els conceptes teòrics més complexos, i es duran a terme les activitats pràctiques així com les sessions de treball per a l'elaboració dels dos treballs en grup. Així doncs les classes purament teòriques es faran a distància.
  • AVALUACIÓ:L'avaluació és la que figura a la guia docent. En cas que els treballs en grup no es puguin presentar oral a classe, cada grup haurà de fer una presentació virtual a través de l'eina que en el seu moment es consideri més oportuna.
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA:L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà a través d'eines virtuals o per videoconferència.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Aquesta assignatura es divideix en dues vessants ben diferenciades: el màrqueting industrial i el màrqueting de serveis. Per una banda estudiarem què és el màrqueting industrial així com quines estratègies i tàctiques les empreses industrials apliquen en els mercats on operen; i en una segona part, en el màrqueting de serveis, on ens centrarem a conèixer com s'apliquen les estratègies de màrqueting dins de les empreses que ofereixen serveis i a través de quines eines podem avaluar el servei que reben els clients.

Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs (Reus: Menció en Màrqueting)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent