2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Comprèn les funcions i tasques que realitza el Director de Màrqueting dins de les empreses industrials o de serveis.
Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions de Màrqueting en empreses industrials o de serveis.
Sap resoldre problemes relacionats amb les estratègies de Màrqueting propis d’empreses industrials o de serveis.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa