2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS
   Continguts
Tema Subtema
PART I. MÀRQUETING DE SERVEIS.
TEMA 1. Naturalesa i classificació dels serveis.
3.1. Naturalesa.
3.2. Els serveis en els productes ampliats.
3.3. Classificació.
3.4. El model molecular
3.5. Característiques diferencials dels serveis.

TEMA 2. La Qualitat del Servei.
4.1. Definició.
4.2. Disseny per a la qualitat.
4.3. Model de diagnòstic de la qualitat.
4.4. Millora de la qualitat.
4.5. El SERVQUAL.
4.6. Qualitat del Servei i els empleats
4.7. Qualitat del Servei i l'evidència física
TEMA 3. Pla de Mk de Serveis 5.1. Conceptualització del servei
5.2. Estructuració del servei
5.3. Comercialització del servei
5.4. Fixació de preus del servei
PART II. MÀRQUETING RELACIONAL.
TEMA 4. Màrqueting Relacional.
6.1. Introducció al Màrqueting de Relacions
6.2. Mk de freqüència.
6.3. Mk de relacions socials.
6.3.1. Introducció
6.3.2. Base de dades
6.3.3. Mk. 1-2-1
6.4. Màrqueting Associatiu
6.5. Elements aplicables a la formació de relacions.
6.6. Màrqueting Intern.
PART III. MÀRQUETING INDUSTRIAL
TEMA 5. Màrqueting Industrial i diferències respecte al màrqueting de productes de consum
1.1. Definició de màrqueting industrial. Màrqueting organitzacional.
1.2. El mercat industrial.
1.3. Característiques del client industrial
1.4. La segmentació de mercats industrials.

TEMA 6. Màrqueting mix industrial
2.1. El producte industrial
2.2. Cartera de productes
2.3. Desenvolupament de nous productes. La innovació.
2.4. La marca
2.5. Disseny i selecció de canals de distribució.
2.6. Gestió dels canals de distribució en mercats industrials.
2.7. Les eines de comunicació
2.8. La venda personal